Kuruluş

Amaçları

Dernek Tüzüğünde detaylı belirtiliği üzere; yükseköğretim kurumlarında eğitim ve/veya öğrenim gören öğrencilerin, eğitimleri döneminde yüksek öğretimi finansmanına destek olmak ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla eğitimden gönüllü veya zorunlu şekilde uzak kalmalarına sebep olan mali sorunlarını gidermelerine destek olmak, öğrencilerin eğitim kurumlarında bulunma ve derslere katılma oranlarını yükseltmek, öğrenme çabasını destekleyerek ortalama eğitim kalitesini yükseltmek, öğrencilerin bilim insanları ile birlikte bilimsel etkinlik düzenleme, bilimsel etkinliklerde aktif görev alma, bilimsel çalışma yapma, bilimsel çalışmalarını yayımlama ve sunma kabiliyet ve yeteneklerini artırarak gelecek neslin bilimsel çalışma kapasitesini artırarak ülkemizdeki bilimsel ilerlemeyi ve gelişmeyi desteklemek amacıyla kurulmuştur.

Hikayemiz

AltınPuan paranın fonksiyonlarını öğretmek amacıyla Genel Para Hukuku ve Kamu Mali Hukuku derslerinde oyunla öğrenme aracı olarak tasarlanmış ve ilk defa 2022 yılında kağıt ortamında uygulanmıştır.

Hedefler

AltınPuan, akademik, sosyolojik, öğrencilere ve burs sisteminin rehabilitasyonuna yönelik hedeflerle birlikte yerel işletmelere yönelik mikro kalkınma modeli hayata geçirmeye odaklanırken BirleşmişMilletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarınından 17’sinde 12’sini, 12. Kalkınma Planının %7’sini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

GÖREV GÜCÜ
3
Şehir
25
Kocaeli
11
Eskişehir
17
Denizli