KÜNYE

Proje Adı : Dijital Gıda Bankacılığı Modelinin Yükseköğretimin Finansmanında Kullanılması

İlgili Alanlar : Öğrenci İhtiyaçlarının Giderilmesi; Eğitim Kalitesinin Artırılması; Sosyal Teknoloji Uygulaması Geliştirilmesi; Mikro Ekonomik Kalkınma; İkiz (Yeşil/Dijital) Dönüşüm Uygulaması

Proje Sahibi : AltınPuan Gıda Bankası Derneği

Dijital Altyapı İşleticisi: Sarpozan Teknoloji Yatırım Danışmanlık A.Ş.

Sınai Mülkiyet: Elektronik Sertifika Trampa Yöntemi ve Sistemi- Estra® Lisansı

Çözülmesi Hedeflenen Sorunlar : Yükseköğretim öğrencilerinin çoğunluğunun eğitimleri döneminde sosyal, ekonomik ve beşeri ihtiyaçlarını gidermede yoksunluk yaşaması, öğrenci odağının kaybolması nedeniyle nitelikli eğitimin beklenen düzeyin altında olması, öğrencilerin müşteri olmalarına odaklı ekonomik aktivite oluşturulması (ucuz ve düşük kaliteli mal/hizmet sunumu), kampüs içi ve kampüs çevresi ekonomik karlılığın düşük olması, öğrenciler arası mali olanaklardan kaynaklı fırsat ve ihtiyaca erişimde fırsat eşitsizliği, öğrencilerin sürdürülebilir ve geliştirilebilir yaşam kalitesine erişememesi, üretim ve tüketimde kaynak verimsizliği ve israfı, Ekonomik ve dikkat dağıtıcı sebeplerle öğrencilerin okul ve eğitimden uzaklaşması, öğrencilerin şehirle ve şehirli ile yeterli manevi bağ kuramaması, Gıda Bankacılık faaliyetinin yüksek işletme maliyeti, Sosyal Yardım sistemine ikiz dönüşümün uygulanması, Mahremityete uygun yardımın yerine gittiğinin izlenebildiği güvenli sistem ihtiyacı

Misyon: Tüm yükseköğretim öğrencilerinin projeden yararlanabilecek hale gelmesi, sorunların Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Türkiye Cumhuriyeti 12. Kalkınma Planına uyumlu olarak çözülmesi

Vizyon : 10 yıl sonrasında yurt içinde 6,5 milyon yükseköğretim öğrencisine yıllık gayrisafi milli hasılanın yüzde birine (% 1) denk değerde 160 bin mikro ve küçük işletmeler aracılığı ile ayni menfaat transferine aracılık etme, yurtdışında Türk öğrencilerinin yoğun bulundukları şehirlerde de kullanılabilir hale getirme hedefine ulaşmak

AltınPuan Gıda Bankası Derneği Kurucular Kurulu:

  1. Prof. Dr. Memduh ASLAN – Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi – Kocaeli
  2. Doç. Dr. Serkan AĞAR – Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi – Ankara
  3. Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN – Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi – Denizli
  4. Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ- Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi – Eskişehir
  5. Dr. Arda SÜAR – İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi – İstanbul
  6. Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ – İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi – İzmir
  7. Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi – Kayseri
  8. Prof. Dr. Serhat YANIK – İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi – İstanbul

Merkezi: Koza Caddesi N:127/5 GOP ANKARA