ALTINPUAN’IN HİKAYESİ

Üniversite öğrencilerimizin kampüse gelmelerini, derslere katılmalarını ve öğrenme çabalarını destekleyen AltınPuan “Başarı İçin Çaba Destek Projesi”nin Gıda Bankacılığı formunda Estra® algoritmalarından yararlanılarak dijital platforma adaptasyonudur.

AltınPuan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Memduh ASLAN tarafından 2022-2023 yılı Güz Döneminde 2. sınıflarda Kamu Mali Hukuku ile 4. sınıflarda Kambiyo Hukuku kapsamında verilen Genel Para Hukuku derslerinde oyunla öğrenme tekniği kullanılarak dijital para, paranın fonksiyonları, konvertibilite gibi kavramları proje ile öğrenirken ayrıca bir sosyal destek uygulaması olarak geliştirilmiş ve öğrencileri ile uygulanmıştır. Dersler hibrit olarak uygulanarak hem sınıfta yüz yüze hem de online da dersler eşanlı olarak tamamlanmıştır.

Üniversite öğrencilerimizin kampüse gelmelerini, derslere katılmalarını ve öğrenme çabalarını destekleyen AltınPuan “Başarı İçin Çaba Destek Projesi”nin Gıda Bankacılığı formunda dijital platforma adaptasyonudur.

Derste AltınPuan Kazanmış öğrencilerimiz

Her haftalık ders için belirlenen 30 AltınPuan, 14 hafta 2 ders için ihraç edilmiştir. Her bir kupür 5 AltınPuan olarak oluşturulmuştur. Dersin yüz-yüze kısmına katılan ve ders içinde sorulan sorulara cevap verebilen 6 öğrenciye 5’er AltınPuan verilmiştir. Öğrenciler dersi almasalar bile diğer sınıftaki derse katılarak orada da sorulan soruyu cevaplayarak AltınPuan alma olanakları tanınmıştır. Ödev alan ve sınıfta yaptıkları ödevleri anlatan öğrenciler ile vize sınavlarında en yüksek not olan ilk öğrenciye de AltınPuan verilmiştir. Sınavda kullanılan AltınPuanlar sıralamada dikkate alınmıştır. Öğrenci AltınPuan’a hak kazandığında kupür dersin hocası tarafından tarih imza ve ne amaçla verildiği öğrencinin numarasının son 3 rakamı yazılarak tam ciro usulü ile teslim edilmiştir. Kupürlere her biri bağımsız seri numarası verilmiş ve ön yüzleri imzalanarak yetkisiz çoğaltılması önlenmiştir. Tam ciro şartı getirilerek yetkisiz ele geçirenlerin kullanması engellenmiştir.

Öğrencilerimizin AltınPuanları şu şekilde kullanmalarına olanak tanınmıştır

Öğrencilerin AltınPuan’ı kurallara uygun bir şekilde elde etmeleri halinde sınav kağıdına (vize, mazeret, final, bütünleme ayrımı olmaksızın) eklemeleri halinde mevcut puanlarına ekledikleri değerde puan ekletebilmek

Tam ciro usulüne uygun olarak tarih, devrettiği öğrencinin numarasının son üç rakamı ile ne karşılığı devir yapıldığını (ivazlı/ivazsız, koşullu/koşulsuz her türlü devir hakkı tanınmıştır) yazmak kaydı ile başkasına serbestçe devredebilmek

Her bir AltınPuan karşılığında 5TL’lik anlaşmalı paydaşlarımızdan ürünle değiştirebilmek

Kantincimiz Şaban Bey ile anlaşma anı

Hukuk Fakültesi kantini ile yapmış olduğumuz anlaşma gereğince kantin işletmecisi; tam ciro ile elde ettiği AltınPuan’ı dersin hocasına iade ettiğinde bunun bedelini tahsil edebileceği gibi, talep olması halinde başka öğrencilere de dilediği koşulda tam ciro ile dolaşımda tutma seçenekleri sunulmuştur. Her iki dersin toplam potansiyel ürün değişim maliyeti olan 7.600 TL Şaban Bey’e taahhüt edilmiştir. Uygulama sonrasında AltınPuan’ların tamamı vize ve final sınavlarında kağıtlara eklenerek değerlendirilmiş ve ders notlarının yükseltilmesinde kullanılmıştır. Kantinden ürün satın alımında kullanan olmadığından hiç bir maliyet oluşmamıştır. Öğrencilerin kendi aralarında devirler yaptığı görülmüştür. AltınPuan’ın dolaşım hızı öğrencilerin not olarak kullanmayı tercih etmeleri nedeniyle düşük kalmıştır. AltınPuan’ı derste alan tüm öğrenciler sınav sorularına da doğru cevap vererek geçer puan almışladır. Derslere hiç gelmeyen bir öğrenci 30 AltınPuan devir alarak sınavda kullanmış, ancak sınav kağıdı yetersiz olduğundan AltınPuan ilave edilmesine rağmen geçer not alamamıştır. Bir öğrencimiz diğer derste AltınPuan alarak kendi sınavında kullanmıştır. Her bir puan için belirlenen değerin öğrencinin puanı ders puanı dışında kullanması için aklını çelici olmamış, ürün değişim değerlerinin artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

AltınPuan Kağıt Formda Oyunla Öğrenme Aracı

Okula gelme olanağı olan öğrencilerin derse katılımları artmıştır, kampüs içinde olmalarına karşın kafede, yurtta veya kütüphaneden online derse katılan öğrencilerin sınıfta yüz yüze katılım oranları yükselmiştir. Öğrencilerin derste kalma süresi uzamıştır. 2 ders toplam süresi 100 dakika olmasına karşın 120 dakikaya uzamıştır, bazı öğrencilerimiz ardı ardına planlanan takip eden diğer derse katılmaya devam etmiştir.