AltınPuan Gıda Bankacılığı Estra® lisansının kullanılacağı ilk uygulama olması nedeniyle Estra®’nın sağlayacağı diğer uygulama avantajlarından doğrudan yararlanma potansiyeli vardır. Sistem tasarımında niş bir alandaki eksiklikler ve sorunlar giderilmeye çalışılmış ve bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumların da sistemden aynı koşullar altında yararlanması sağlanarak rekabet yerine işbirliği ile büyüme stratejisi izlenerek toplumsal kabulde avantaj sağlanmaya çalışılmaktadır. İş modeli ve kullanılan teknoloji yeni bir Pazar oluşturma kabiliyetine sahip olmakla birlikte ilerleyen süreçte mevcut yardım ve dayanışma faaliyetlerinde faydalı yıkıcı yenilik getireceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan sistemin geometrik büyümesi ile birlikte ekosistemin genişlemesi ve özellikle genç hedef kitle ile ilk kullanıcı kitlesinin oluşacak olması nedeniyle kullanım alışkanlıklarının güçlenmesi, kullanılan teknolojinin tüm piyasalarla etkileşim kurabilecek özelliklere sahip tasarımının bulunması, yeni finansman ve ödeme yöntemleri, yeni tedarik, teslimat ve pazarlama olanakları, günlük yemek istisnası gibi vergi mevzuatından kaynaklanan alanlara uyum,  regüle edilmiş alanlara da temas edebilme potansiyeli ortaya çıkaracaktır. Rekabeti ve direnç ile mücadele stratejisi olarak temel olarak işbirliği ve paydaşlık kurma öncelikli strateji olarak belirlenmiştir.

  • Kayıtdışı ekonominin sistemi rakip görebilecek olması
  • Sistem olanaklarının suiistimal girişimine konu olma riski