Proje MantığıDoğrulanabilir Başarı GöstergeleriDoğrulama Kaynakları ve AraçlarıVarsayımlar/Riskler
Genel Amaç(1) Öğrenci Akademik Başarısının Artırılması(8) Öğrenci genel not ortalamasının yükselmesi, okula gelen öğrenci sayısının artması, üniversite tercihlerinde üst sıralara çıkma başarının göstergesidir.(9) Bu göstergeler için veri kaynağı öğrenci bilişim sistemleri, kampüs çevresi tedarikçi verileri, ÖSYM ve YÖKAK  ve Üniversite Kalite Kurulu raporları. 
Proje Amacı(2) Öğrencilerin ihtiyaçlarının ölçeklendirilmek suretiyle daha fazla bağışçı ile karşılanması, öğrencilerin mali sorunlarını çözmeleri(10) Derse katılan öğrenci sayısının artması, istihdamda bulunan öğrenci sayısının azalması, tedarikçi sayısının ve bağış adetinin artması(11) Platform verileri, Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri.(7) Herhangi bir risk öngörülmemektedir. Öğrencilerin projeye sahip çıkacağı ve kötüye kullanmayacakları varsayılmaktadır.
Beklenen Sonuçlar(3) Öğrencilerin derse katılımında artış,  tedarikçilerin faaliyet gelirlerinde artış, Üniversitenin akademik başarı artışı(12) Öğrenci notlarının yükselmesi, tedarikçilerin karlılığı, üniversitenin tercih sırlamasında üst sıralara doğru yükselmesi(13) Platform verileri, Öğrenci bilişim sistem, Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı verileri, OSYM, YÖK ve YÖKAK verileri(6) Projenin mevcut başarıyı ve katılımı olumsuz etkileme ihtimali yoktur.
Faaliyetler(4) Dijital altyapının kurulması, tedarikçiler ile anlaşmanın yapılması, bağışçılara güven verilmesi  öğrenci sahiplenmesinin sağlanmasıARAÇLAR Bu faaliyetlerin yürütülmesi için dijital platform, Gıda Bankası ve işletme organizasyonu kurulmakta öğrenci kulüp veya toplulukları ile işbirliği yapılmaktadır.MALİYETLER Sistem için donanım, yazılım, sistem işletme, geliştirme maliyetleri bulunmaktadır.(5) Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için Gıda Bankası derneği sadece akademisyen üye karşılayacaktır, sistem maliyetleri ve minimum seviyede tutulacak, başlangıç aşamasında düşük hizmet ücreti ile hizmetler sunulacak, büyüme baskısı frenlenecektir.  
   ÖN KOŞUL Projenin tüm aşamalarının ilgili olduğu mevzuat ve mevcut faaliyetler incelenmiştir. Temel olarak Proje için Gıda Bankacılığı yapabilecek bir dernek veya vakfa ihtiyaç bulunmaktadır. Uygun dernek hazırlığı için tüzük çalışması tamamlanmıştır.
Mantıksal Çerçeve Matrisi

Projenin başlamasından itibaren 3 ay içerisinde faaliyete geçilebilecektir. Proje başlama tarihi gıda bankacılığı yapacak derneğin kurulmasını takip eden gündür. Proje mevcut kurulmuş bir teknoloji şirketi ile yürütülecek olup, uygun bir teknoloji geliştirme bölgesine faaliyetin taşınmasının da aynı süre içerisinde tamamlanabileceği değerlendirilmektedir. Sistem testlerinin tamamlanması ile ilk bir yıl büyümeye izin verilmeyecek en fazla 4 kampüs faaliyet alanına dahil edilecektir.

1-Gıda Bankası kuruluşu

 • a-Kurucuların belirlenmesi
 • b-Gıda Bankası tüzüğünün oluşturulması

2-Teknoloji şirketinin uygun yerde konumlanması

 • a-Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet için müracaat
 • b-Projenin sunulması ve onayı

3-Hukuksal alt yapının oluşturulması

 • a-Yetkililerin belirlenmesi ve görev dağılımı
 • b-Sözleşmelerin hazırlanması

4-Bağışçılara Bildirim

 • a-Potansiyel bağışçıların tespit edilmesi
 • b-Bağışçıların bilgilendirilmesi

5-Yazılımın tamamlanması

 • a-Faaliyete asgari düzeyde başlayabilecek yazılımın kodlanmasının tamamlanması
 • b-Rollerin belirlenmesi ve rollere göre kullanıcı ara yüzlerin tamamlanması
 • c-Test edilmesi
 • d-Devreye alınması ve Yazılım geliştirme sürecine geçilmesi

6-Öğrenci Kulüpleri ile işbirliği

 • a-Proje amacına uygun öğrenci kulüplerinin tespit edilmesi
 • b-Öğrencilerin ve Danışmanlarının bilgilendirilmesi ve sistem eğitimlerinin verilmesi

7- Tedarikçilerin Sisteme Dahil Edilmesi

 • a-Sistemin tedarikçiye sağlayacağı avantajların bildirilmesi
 • b-Sözleşmelerin yapılması

8-Kaynak araştırması

 • a-Proje kapsamında hibe veya destek unsurlarının araştırılması
 • b-Hibe veya destek unsurlarına başvuru ve takibinin yapılması

9-Veri hazırlığı

 • a-İhtiyaç sahibi Öğrenci veri tabanının oluşturulması
 • b-Kampüs içi ve çevresi potansiyel paydaşların belirlenmesi
 • c-Kullanıcı eğitim ve kullanım kılavuzlarının oluşturulması

Proje, gıda bankacılığı kurallarına uygun olarak yürütülecek, bağışlar dijital ortamda ayni olarak toplanıp ayni olarak dağıtılacaktır. Proje başarımı için Gıda Bankasının özel bir kaynağa ihtiyacı yoktur. Teknolojik alt yapı işletmecisinin hizmet maliyetini karşılamak ve gerekli sermayenin toplanması için şirket kitlesel fonlama veya melek yatırımcılara hisselerinin bir kısmını açabilecektir. Teknoloji şirketinin ilk yılda kuracağı alt yapı için yüksek maliyet öngörülmemektedir. Belirli bir süre büyüme frenlenerek ani yatırım sermayesi ihtiyacı ile karşılaşılmamaya çalışılacaktır. Teknoloji şirketi Estra® lisansı ile diğer projeleri de geliştirerek kazanç getirici faaliyetler yürütebilecektir.