Üyeler

Prof. Dr. Memduh ASLAN
Kocaeli Üniversitesi
Kurucu Üye No:001
Yönetim Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Serkan AĞAR
Ankara Bilim Üniversitesi
Kurucu Üye No:002
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
Pamukkale Üniversitesi
Kurucu Üye No:003
Yönetim Kurulu Üyesi – Sayman
Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
Anadolu Üniversitesi
Kurucu Üye No:004
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Arda SÜAR
İstanbul Medipol Üniversitesi
Kurucu Üye No:005
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kurucu Üye No:006
Doç.Dr. Ahmet SOMUNCU
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Kurucu Üye No:007
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Serhat YANIK
İstanbul Üniversitesi
Kurucu Üye No:008
Prof. Dr. Ahmet AK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Üye No:009
Doç.Dr. Doğan GÖKBEL
Anadolu Üniversitesi
Üye No:010
Dr. Mustafa ALPASLAN
İzmir-SMMM
Üye No:011
Prof. Dr. Celali YILMAZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Üye No:012
Prof. Dr. Arman Zafer YALÇIN
Balıkesir Üniversitesi
Üye No:013
Doç. Dr. Zübeyir BAKMAZ
İnönü Üniversitesi
Üye No:014
Mustafa Kemal BULUT
Akademik Nitelikte Çalışma Yapan Üye
Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı
Üye No:015