BaşkanProf. Dr. Memduh ASLAN
Başkan VekiliDoç. Dr. Serkan AĞAR
SaymanProf. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
ÜyeProf. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
ÜyeDoç. Dr. Ahmet SOMUNCU

Prof. Dr. Memduh ASLANKocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan AĞARAnkara Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLANPamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZAnadolu Üniversitesi
Dr. Arda SÜARİstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Bernur AÇIKGÖZİzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet SOMUNCUNuh Naci Yazgan Üniversitesi
Prof. Dr. Serhat YANIKİstanbul Üniversitesi