AltınPuan Gıda Bankacılığı ile Türkiye’de üniversite öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli olan zamanı üniversite kampüsü dışında geçirmelerine karşı rekabetçi, telafi ve teşvik edici uygulamalar ile öğrencilerin sosyal, beşeri ve fiziki ihtiyaçlarının derslere katılımı karşılığında karşılanması hedeflenmektedir. Bu uğurda kurulan sivil toplum kuruluşunun hedef kitlesi yükseköğrenim öğrencileri olmakla birlikte diğer dernek ve vakıflar sistemi kendi hedef kitlelerinin ihtiyacını karşılamak için de kullanabileceklerdir. Proje temelde öğrencilerimizin bir bedel karşılığı olmaksızın Anayasanın 42. maddesine uygun olarak eğitimlerinin desteklenmesine odaklıdır. Karşılanması planlanan ihtiyaçların Gıda Bankacılığı uygulamalarına uyumlu olması nedeniyle Gıda Bankacılığının sağladığı avantajlardan da yararlanmak üzere ana sözleşmesi/tüzüğü uygun veya uygun hale getirilebilecek mevcut bir vakıf/dernek veya bu amaca yönelik olarak kurulacak sivil toplum kuruluşu olan AltınPuan Gıda Bankası Derneği  aracılığı ile hayata geçirilecektir. Dernek aynı zamanda bilim derneği olarak öğrencilerin akademik gelişimlerini de destekleyecek, tüm bilim dallarında faaliyetlerde bulunacaktır.

AltınPuan Platform altyapısı projeyi aynı anda birden fazla sivil toplumun farklı hedef kitlelerine yönelik olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Proje ikiz dönüşüm (yeşil ve dijital) ilkeleri çerçevesinde minimum insan kaynağı ve maliyetle sivil toplum hizmetlerinin sunulmasını sağlamak üzere teknolojik altyapı ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, nitelikli insan kaynağının istihdamı, akademik desteklerden yararlanma, gerektiğinde regülasyona tabi alanlarda faaliyet için gerekli olan  iktisadi işletme kurma veya ortak olma faaliyetlerini de yapabilecektir.