Projeden etkilenecekler ve etkilenme sebepleri aşağıdaki gibidir:

AltınPuan Gıda Bankası Derneği : Gıda Bankacılığı faaliyetini yürüten sivil toplum kuruluşudur.

Elektronik Sertifika Trampa Sistemi (Estra®): Projenin çalıştırılacağı teknolojik altyapıda kullanılan patent ve patent hakkı sahibidir.

Teknoloji Şirketi: e-tedarik platformunun işleticisi, ödeme kuruluşu, bağışçı ve tedarikçi ilişki ve ticari faaliyetlerini, entegrasyon ve otomasyonunu sağlayan Anonim Şirkettir.

Görev Güçleri: Projenin hedef kitlesi öğrencilerin kurduğu veya üyesi oldukları öğrenci topluluk veya kulüpleri ile

Üyeler: Aidat ve bağış ile mali kaynak sağlarlar.

Fonlar: Proje sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 12’sini ve 12. Kalkınma Planının ilke, amaç ve programlarının %7’sini  karşılayan yönü ve proje yapma konusunda deneyimli akademisyen üye yapısı ile ulusal ve uluslararası fon desteklerine uygundur.

Kalkınma Ajansları: Proje yerel işletmelerin kalkınmasını destekleyen yönleri ile Kalkınma Ajansı amcalarına ve sağladığı desteklere uygundur.

KOSGEB: Proje yenilikçi teknoloji geliştirme desteklerine uygundur.

Bağışçı: Ayni bağış sisteminin bir yöntemi olan Dijital Gıda Bankacılığı üzerinden öğrencilere ayni yardım sağlamak isteyen ve bağış yapmak isteyenler

Ebeveynler: Ebeveynler bağışçı rolü ile doğrudan kendi öğrencisinin ihtiyaçlarını etkin karşılanması ve takibinde kullanabilirler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Vakıf olanaklarından öğrencilere yönelik sağlanan burs ve desteklerin takibi ve ulaştırılmasına uygundur, sistem nakdi yardım etkisini simule eden ayni yardım yöntemi ile faaliyeti, ve etkinliğini eş zamanlı takip edebilir, politika geliştirebilir.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü: Kamu adına öğrencilere yönelik burs ve kredilerde yetkilidir ve kamu kaynakların öğrenciler arasında adil dağıtılmasının koordinasyon görevi vardır. Sisteme dahil olarak yasal yetkileri çerçevesinde sadece kamu değil tüm kaynaklardan yapılan destek faaliyetlerini izleyebilir politika geliştirebilir.

Sivil Toplum Kuruluşları: Öğrencilere yönelik burs ve destek sağlayan vakıf ve dernekler ile diğer ihtiyaç sahibi gruplara yönelik gıda bankaları

Vergi Mükellefleri: Gıda Bankacılığı vergi avantajlarından faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, iktisadi işletmeler

Belediyeler: Mevzuat gereği öğrencilere doğrudan nakdi yardım yapamayan belediyeler, gıda bankacılığı üzerinden nakdi yardım etkisinde ayni yardım yapabilirler

Öğrenciler: Yükseköğretimde bulunan her seviyedeki öğrencilerin her türlü beşeri, sosyal, fiziki ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması

İşletmeler: mikro ve küçük işletmelerin e-ticaret alt yapısına kavuşturulması, planlı sipariş ve üretim olanakları, vadeli alacaklar ile girdi tedariki olanağının sağlanması, platform orta ve büyük işletmelere de açıktır.

Bağışçılar: Yapılan bağışların etkinliğini izleyebilme ve denetleyebilme, amacına ve hedef kitleye erişiminden emin olma, kişisel veri güvenliği ile kimlik bilgilerini gizleme, ve ölçeklenerek minimize edilmiş ihtiyaçları tam karşılayarak, her bütçe yapısında olan kişiye yüksek manevi haz sağlama.

Gıda Bankacılığı: Talep halinde alt yapı diğer ihtiyaç sahibi gruplara yönelik bağımsız veya ortak faaliyet yürütmeye olanak sağlayabilmektedir.

Alacaklılar ve toptancılar: tedarikçi işyerlerine girdi sağlayan toptancıların alacaklarını güvence altına alabilme, kredibilite verisi elde edebilme

Öğrenciler: İhtiyaçlarının bir karşılık vermeden giderilmesi

Tedarikçiler: Satışlarının artması, üretim planlaması yapılabilmesi

Meslek Kuruluşları: Üyelerin denetimi ve ticari ahlakın gelişimi, haksız rekabetin engellenmesi

Ticaret Bakanlığı: Sistem ticaretin denetimi, fiyat kontrolü, haksız rekabetin önlenmesi, e-ticaretin yaygınlaştırılması konularında elverişli araçlar sunmaktadır, faaliyetlere yönelik verilere erişim ve izleme olanağı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kayıtlı ekonominin özendirilmesi, denetimin kolaylaşması, vergi gelirlerinde artış, faaliyetlere yönelik verilere erişim ve izleme olanağı

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Bakanlık misyonları ile uyumlu ihtiyaç giderimi ve yükün azaltılması, faaliyetlere yönelik verilere erişim ve izleme olanağı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı : Bakanlık misyonları ile uyumlu ihtiyaç giderimi ve yükün azaltılması, faaliyetlere yönelik verilere erişim ve izleme olanağı

Yüksek Öğretim Kurulu: Eğitim – öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri alma, faaliyetlere yönelik verilere erişim ve izleme olanağı

Üniversitelerarası Kurul: Eğitim – öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri alma, faaliyetlere yönelik verilere erişim ve izleme olanağı

Üniversiteler: Eğitimin önündeki mali engelleri aşmış ve eğitime daha uygun öğrenci kitlesi faaliyetlere yönelik verilere erişim ve izleme olanağı