Genel Kurul (ilk)

Dernek Yönetim Kurulumuzun 28.05.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararı gereğince Derneğin ilk olağan genel kurul toplantısının 12.06.2024 tarihinde saat 14:00 de Koza Cad. N:127/5 GOP Çankaya ANKARA adresinde  aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde (en az 7 gün ara verilmesi gerekir) 16.06.2024 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına karar verilmiştir. Tüm üyelerimize duyurulur.

GÜNDEM :

1-yoklama-açılış

2- yönetim kurulu başkanının konuşması

3- divan başkanının seçimi,

4- yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve onayı

5- dilek ve temenniler

6- dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi

7- kapanış.